ยินดีต้อนรับสู่...การเรียนการสอนยุคใหม่ (Social Learning)

http://vorravan053.wikispaces.com

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และ 5/4


1111.jpg


ที่มาของภาพ : newssocialmedia.blogspot.com

ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์นี้

กับคุณครูวรวรรณ เหรียญทอง อีเมล vorravan@gmail.com